kedvezményezett: BOOM Hypin Kft.
A BOOM Hypin Kft. a GINOP Plusz-3.2.1-21 "A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül" programban kapott támogatást felhasználva munkahelyi képzéseket valósít meg. A képzések célja a munkavállalók szakmai fejlődésének elősegítése, ami hozzájárul a vállalat alkalmazkodóképességének és hatékonyságának fejlesztéséhez.
a szerződött támgoatás összege: 1.680.000 Ft
A képzés tervezett befejezési dátuma: 2023.12.01.
A képzés leírása:
I. Vezetői készségek fejlesztése 
Képzési program

 
A képzés megnevezése
Vezetői készségek fejlesztése
A képzés célja
A képzés célja a részvevők vezetői készségeinek fejlesztése a helyzetfüggő vezetés módszerének alkalmazásával. A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők elsajátítják a helyzetfüggő vezetés elméletét és gyakorlatát, vezetői önismeretre tesznek szert, átgondoltan tudnak beosztottjaikkal tervezni, elsajátítják a különböző vezetői eszközök használatának módszereit, erősítik vezetői kommunikációjukat, valamint képessé válnak a beosztottjaik közötti konfliktusok azonosítására és kezelésére
A képzés célcsoportja
mikro-, kis- és közepes vállalkozások, nagyvállalatok vezetői és projektvezetői 
civil szervezetek vezetői, projektvezetői
állami és önkormányzat intézmények vezetői, projektvezetői
 
Képzés során megszerezhető kompetenciák

A képzésben résztvevő:
Ismeri a helyzetfüggő vezetés modelljét és rendelkezik a módszer gyakorlati alapjaival.
Képes jól kiaknázni saját és a csapata erőforrásait, megfelelő feladatot adni a megfelelő személynek.
Elsajátítja az alapvető vezetői eszközöket a delegálás, motiválás, értékelés, döntéshozatal terén.
Elsajátítja a csapaton belüli konfliktusok megoldásának menedzselésének készségeit és ezáltal a hatékonyság megőrzését.
Képessé válik a munkavállalókat motiválni, és felismerni, hogy milyen eszközökkel tud elkötelezett munkavállalókból álló csapatot kialakítani.
Elsajátítja az új belépők beilleszkedésének, mentorálásának készségeit.
Rendelkezik a vezetői kommunikáció alapkészségeivel és képes prezentálni, megbeszéléseket és tárgyalásokat vezetni.
 
II. Projektgondolkodás, projektmenedzsment
Képzési program 

 
A képzés megnevezése
Projektgondolkodás, projektmenedzsment
A képzés célja
A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a projektmenedzsment módszereit és eszközeit és képessé váljanak saját projektjeik önálló vezetésére, mely magában foglalja a projekt tervezését, megvalósításának lépéseit és utánkövetését, a projekthez kapcsolódó időgazdálkodást és a megbeszélések levezetését, a projekt csapat koordinálását. Továbbá cél az agilis projektmenedzsment módszerének elsajátítása és eszközeinek készségszintű ismerete.
A képzés célcsoportja
mikro-, kis- és közepes vállalkozások, nagyvállalatok vezetői, projektvezetői, dolgozói
civil szervezetek vezetői, projektvezetői, dolgozói, önkéntesei 
állami és önkormányzat intézmények vezetői, projektvezetői, dolgozói
 
Képzés során megszerezhető kompetenciák

A képzésben résztvevő:
 
Ismeri a projektciklus modellt és az alapvető projektmenedzsment modelleket.
Képes a projekt összeállítására, a projektmenedzsment eszközök alkalmazására.
Elsajátítja az időgazdálkodás, többszintű feladatok egyidejű ellátása (multitasking) készségeket.
Rendelkezik mások munkájának koordinálásának, a projekt résztvevőinek motiválásának, a tiszta feladatátadás és visszajelzések adásának készségeivel.
Ismeri az agilis projektmenedzsment módszerét és eszközeit.
Elsajátítja a projekt megbeszélések hatékony levezetésének készségeit élőben vagy online.
 
III. Kommunikációs készségek fejlesztése

Képzési program 
A képzés megnevezése
Kommunikációs készségek fejlesztése
A képzés célja
A képzés célja megismertetni és a résztvevőkkel a különböző kommunikációs stílusokat, eszközöket, technikákat, az asszertív kommunikáció eszközeit és a szuggesztivitást, amelyeket a képzés sikeres elvégzésével készség szinten tudnak alkalmazni a munkájuk során írásban és szóban egyaránt a belső és külső célcsoportokkal való kommunikációban.
A képzés célcsoportja
mikro-, kis- és közepes vállalkozások, nagyvállalatok vezetői és projektvezetői 
civil szervezetek vezetői, projektvezetői
állami és önkormányzat intézmények vezetői, projektvezetői
 
Képzés során megszerezhető kompetenciák

A képzésben résztvevő:
 
Képes lesz a hivatalos írásbeli és szóbeli kommunikáció protokolljának megértésére és használatára
Képes lesz értő figyelemmel lenni a másik fél felé a hatékonyabb együttműködés elérése érdekében
Képes lesz szuggesztív, asszertív és felnőtt-felnőtt kommunikációs helyzetek kialakítására és hatékony kommunikációra – önérvényesítésre maximális együttműködés mellett
Képes lesz a közléssorompók felismerésére és az azok elhagyásával történő kommunikációra
Képes lesz a különböző célcsoportok számára megfelelő üzenetek eljuttatására a megfelelő csatornákat alkalmazva
 
 
Köszönjük a támogatást Magyarország Kormányának és az Európai Uniónak.