IMPRESSZUM

 

Szolgáltató megnevezése: BOOM Hypin Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: BOOM Hypin Kft.

székhelye: 1133 Budapest, Gogol utca 26. 1. em. 1. ajtó

adószáma: 14782714-2-41

cégjegyzékszáma: 01-09-919627

e-mail címe: adatvedelem@boomcsoport.hu 

képviseli: dr. Schadl Balázs ügyvezető

 

Adatfeldolgozó megnevezése: NETKORZO ONLINE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: NETKORZO ONLINE Kft.

Székhely: 2081 Piliscsaba, Béla király útja 87.

Adószám: 22774963-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-139270

Képviseli: Kenéz Zoltán ügyvezető

E-mail: info@netkorzo.hu 

Ellátott tevékenység: Weboldal üzemeltetés

 

JOGI NYILATKOZAT

 

A jogi nyilatkozat hatálya

 

Jelen Jogi nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) hatálya alá tartozik a BOOM Hypin Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1133 Budapest, Gogol utca 26. 1. em. 1. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-919627; adószám: 14782714-2-41; képviseli: dr. Schadl Balázs ügyvezető, a továbbiakban: Szolgáltató) által, illetve javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett https://hypin.hu/ internetes weboldal (a továbbiakban: Weboldal). 

 

Jelen Weboldal kizárólag a Magyarországon élő személyek részére készült, így a termékekre, szolgáltatásokra és promóciókra vonatkozó valamennyi információ kizárólag az adott országra vonatkozik.

 

Felhasználási feltételek

 

A Weboldal használatának feltétele, hogy az Interneten böngészők (a továbbiakban: Látogató) elfogadják a jelen Nyilatkozatban foglaltakat. A Látogató a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra történő belépéssel, illetve a Weboldalon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Nyilatkozatot megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

A Látogatók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják, az alábbiak szerint:

A Weboldalra mutató hivatkozást (link) bárki szabadon használhatja, a felhasználás módja és terjedelme azonban nem járhat az alábbi pontokban foglaltak sérelmével: 

  • Tilos a Szolgáltatóval fennálló kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése. 

  • A Látogató a Weboldallal összefüggésben, vagy azzal kapcsolatosan nem tehet közzé valótlan információt, így különösen valótlan vagy megtévesztő információt a Szolgáltató által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szolgáltató logójának, védjegyeinek bármely módon történő felhasználása kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges. 

 

Weboldal tartalma és a szellemi tulajdon joga

 

A Weboldal arculata, tartalma, így különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon szereplő képek, szövegek, leírások, arculat, valamint minden egyes dokumentum, így különösen, de nem kizárólagosan az ÁSZF, az Adatkezelési Tájékoztató, jelen Nyilatkozat egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alatt áll. Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Szolgáltató kizárólagosan jogosult. 

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy annak bármely részét bármilyen formában sokszorosítani, másolni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha a Szolgáltató kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. 

Tilos a tartalomból eredő vagy azon alapuló bármi nemű dokumentum, anyag készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését. 

Tilos a Weboldalon fellelhető bármely információnak a Szolgáltató előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további internetes felhasználása, forgalmazása. 

A Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy a Látogatók a Weboldalt, vagy annak részeit, saját személyes használatra, saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák. 

A Szolgáltató a Weboldal tartalmának egészét vagy részét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy törölheti. 

Amennyiben a Látogató önkéntesen anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt is), küld a Weboldalon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra a Szolgáltató ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen. 

Figyelemmel a fentiekre, a Látogató csak az általa készített vagy olyan egyéb anyagokat küldhet a Szolgáltató számára, mely kapcsán kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

 

A Szolgáltató felelőssége

 

A Szolgáltató a Weboldalon elhelyzetet tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon a Szolgáltatótól független változtatás is történhet – teljes mértékben felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a tartalom megbízhatóságának fenntartása érdekében. 

A Látogatók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják. 

A Szolgáltató nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Weboldal használatából ered, valamint mely az esetlegesen helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye. 

A Szolgáltató a Weboldalról elérhető, harmadik fél által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el, azonban a harmadik fél által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Weboldal használatának következményeként a Látogató számítógépében, eszközében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Látogató számítógépéhez, eszközéhez, valamint hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért, továbbá bármely harmadik félnek felróható, vagy „vis maior” eseménnyel összefüggő kárért.

 

Adatbiztonság

 

A Látogatók nem sérthetik meg, valamint nem tanúsíthatnak olyan magatartást, mellyel megkísérlik megsérteni a Weboldal biztonságát, így különösen: 

  • Tilos a hozzáférés a nem a Látogató számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Látogató nem jogosult; 

  • Tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit; 

  • Tilos beavatkozást megkísérelni bármely Látogató, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése [overloading], „elárasztása” [flooding], „spamelése”, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy „összeomlasztása” [crashing]); 

  • Tilos a nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését.

 

Személyes adatok kezelése

 

A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a Látogatók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos Európai Uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a vonatkozó adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan információbiztonsági és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát, bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja. 

 

A Szolgáltató önálló adatkezelési tájékoztatója a Weboldalán elérhető, és a hatályos Európai Uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a vonatkozó adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően, kellő tájékoztatást nyújt az éritettek részére személyes adataik kezeléséről.

 

Felhasználási feltételek módosítása

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben. 

 

Budapest, 2024. március 01.

 

BOOM Hypin Kft.